GRUNN- OG GRAVEARBEID


Graving, planering, massetransport, drenering, grunnarbeider for bygg og installasjoner.

Vi har en stor og godt vedlikeholdt maskinpark, og har kapasitet til å utføre de fleste oppdrag.

Utgraving av tomter, planering, grøftegraving, massetransport, terreng arrondering og drenering er bare noen av områdene hvor vi har god kompetanse.

Ønsker du mer informasjon?

Bli INSPIRERT


Privat

Proff

Råd og tips

Om Grøteig

Kontakt oss

©2024 Grøteig. All rights reserved