GRUNN- OG GRAVEARBEID


Graving, planering, massetransport, drenering, grunnarbeider for bygg og installasjoner.

Vi har en stor og godt vedlikeholdt maskinpark, og har kapasitet til å utføre de fleste oppdrag.

Utgraving av tomter, planering, grøftegraving, massetransport, terreng arrondering og drenering er bare noen av områdene hvor vi har god kompetanse.

Ønsker du mer informasjon?

Bli INSPIRERT


Kontakt oss

 

Kopstadveien 19 B, 3180 Nykirke

Tlf: 33 07 80 35

E-post: admin@groteig.no

 

FØLG OSS