Om Grøteig

 

Anleggsgartnerfirmaet A. Grøteig ble stiftet i 1973 av anleggsgartnermester Arild Grøteig.

Det ble drevet som personlig firma frem til år 2002, da det knyttet til seg Jarle L Staff og Sindre Book på eiersiden og gikk over til å bli aksjeselskapet Grøteig AS. Sindre Book er i dag daglig leder.

Grøteig AS har i dag 28 ansatte og er spesialister på etablering av hager, idrettsanlegg, skolegårdsanlegg, veier og rundkjøringer, utvidelse av kirkegårder og parkanlegg, samt vedlikehold av disse.

Vi utfører graving, planering, drenering, snørydding, strøing, bortkjøring av snø, hellelegging, asfaltering, brosteinsetting, belegningsstein, kantsteinsetting, plenlegging, ferdiggress, beplantning, anlegger parkeringsplasser, lekeplasser, murer, trapper, felling/fjerning av store trær, beskjæring, plenklipping, sprøyting, barking, gjødsling, kalking, samt egning av hager og parker.

Vi levere alt av masser som jord, bark, grus, pukk, fyllmasse, kulestein, elvesingel, strandsand, muresand.

Grøteig AS utfører alt fra grunnarbeider for nybygg/tilbygg, vei, vann og kloakk til ferdig hage, med murer, beplantning, plen, belegningsstein, trapper, skifer, asfaltering osv.

Til dere som ønsker å gjøre mye selv skaffer vi det meste som brostein, skifer, murblokker, ferdiggress, gjødsel, kalk, isolasjon, jord, bark, fyllmasse, stein m.m.

Kvalitet og kompetanse

Sentral godkjenning for: GRØTEIG AS
Foretaket, med organisasjonsnummer 984280726m er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 §22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

  • Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 1
  • Utførelse av Grunnarbeid og Landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Riving og Miljøsanering i tiltaksklasse 1

Privat

Proff

Råd og tips

Om Grøteig

Kontakt oss

©2024 Grøteig. All rights reserved