GRØNTVEDLIKEHOLD OG SKJØTSEL


Vi drifter og i varetar alle type grøntanlegg og utfører oppdrag som:

  • Trefelling
  • Beskjæring
  • Grasklipping
  • Ugrasbekjempelse
  • Jordforbedring med kalking og gjødsling
  • Plantevern

Ønsker du mer informasjon?

Bli INSPIRERT


Kontakt oss

 

Kopstadveien 19 B, 3180 Nykirke

Tlf: 33 07 80 35

E-post: admin@groteig.no

 

FØLG OSS