VIL DU BLI ANLEGGSGARTNER? 


 

Jobbute.no – et samarbeidsprosjekt for utdanning av anleggsgartnere

Grøteig AS er en del av et samarbeidsprosjekt mellom anleggsgartnerbransjen i Vestfold og Gjennestad videregående skole. Formålet med prosjektet, jobbute.no, er å øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget.

Praktisk utdanning

Anleggsgartnerfaget er et spennende og kreativt fag, hvor eleven får brukt mange sider av seg selv. Den videregående opplæringen har stort fokus på praktisk opplæring, og elevene har praksis to dager i uken, der de bygger hageanlegg hos ekte kunder. I tillegg er de utplassert i sin lærebedrift tre uker i løpet av skoleåret. Fagbrevet som anleggsgartner får eleven etter to år på Gjennestad, og to år som lærling. Fagbrevet gir både sikre jobbutsikter, og spennende muligheter for videreutdanning.

Garantert læreplass

Alle elever som oppfyller gitte kriterier, er garantert læreplass hos en av de fire samarbeidsbedriftene; Håkonsen og Sukke, Grøteig, Strandman og Aakerholt, Steen og Lund.

Ønsker du mer informasjon?

Bli INSPIRERT 


 

Kontakt oss

 

Kopstadveien 19 B, 3180 Nykirke

Tlf: 33 07 80 35

E-post: admin@groteig.no

 

FØLG OSS