Matjord, grus og plukk

 

Vi leverer matjord, bark, grus, sand, singel, stein, fugesand, kantstein, støttemur, stein, granittstein og blokker på mål.

 

Vi leverer jord og masser til ulike formål, og behandler jordmasser på en effektiv og miljøvennlig måte.

Levering av bark, sollet jord, grusmasser og overskuddsmasser, samt levering av sand, grus, pukk og stein er noe av det vi kan hjelpe deg med.

Grøteig tilbyr også utgraving og transport av jord, stein/fjell og fyllmasser.

Bli inspirert

Privat

Proff

Råd og tips

Om Grøteig

Kontakt oss

©2024 Grøteig. All rights reserved