Grunn og terrengarbeid


 Vi har en stor og godt vedlikeholdt maskinpark, og utfører oppdrag som:

  • Graving, massehåndtering og transport
  • Planering og arrondering av terreng
  • Mindre VA anlegg
  • Grunnarbeider for mindre bygg og boliger
  • Asfaltering med nødvendige avretting
  • Terreng og forstøtningsmur
  • Trapper

Ønsker du mer informasjon?

Bli INSPIRERT


Kontakt oss

 

Kopstadveien 19 B, 3180 Nykirke

Tlf: 33 07 80 35

E-post: admin@groteig.no

 

FØLG OSS