Riktig jord er alfa omega. Den må ha god struktur slik at røttene får oksygen. Den må være levende og rik på mikroliv slik at plantene får tatt opp næring.

Man trenger ikke kjøpe jord i sekk, ofte er hagens egen helt grei. Sand, stein og annet som måtte ligge i jorda trenger heller ikke være et hinder. Skulle jorda være for hard eller med for mye leire kan man blande i humus, leca, jord eller sand for å gjøre den lettere.

Jord

Privat

Proff

Råd og tips

Om Grøteig

Kontakt oss

©2023 Grøteig. All rights reserved